Upravit stránku

We wtorek 01. 05. 2007 r. roku spółdzielnia produkcyjna Destila, v.d. zmieniła się na spółkę DESTILA, s.r.o. Nasza historia jest jednak o wiele dłuższa.

Powstanie firmy i 2-ga wojna światowa

Za zarodek firmy DESTILA można uważać firmę kucia miedzi i odlewnię metalu Indra, którą jej założyciel zarejestrował w 1875 roku. Ta firma odbyła skomplikowany rozwój a podczas 2-giej wojny światowej rozdzieliła się na dwa podmioty, które na końcu 1945 roku zostały unarodowione.

Okres komunizmu i spółdzielnia DESTILA

Pracownicy obawiali się o dalszy los unarodowionej firmy. Dzięki ich inicjatywie została w 1946 roku założona spółdzielnia DESTILA, która została zarejestrowana dnia 24 marca 1947 r.

Spółdzielnia miała 23 członków założycieli. Jej głównym programem była produkcja urządzeń dla przemysłu spożywczego, gorzelni i cukrowni.

Poszerzanie spółdzielni

Po 1948 roku zostały przez ingerencję administracyjną do spółdzielni DESTILA przyłączone następne mniejsze firmy z podobnym programem produkcyjnym. Przez to zmieniła się struktura i wielkość spółdzielni. Na początku 50-tych lat ubiegłego wieku miała w Brnie i okolicy już 10 zakładów. Został poszerzony nie tylko asortyment produkcji, ale i ilość członków (68) i pracowników (156) spółdzielni.

Od 1951 roku była spółdzielnia rejestrowana w rejestrze handlowym. W tym czasie z powodu zmiany prawodawstwem stał się każdy pracownik spółdzielni jej członkiem – DESTILA ich od razu miała 158.

W tym okresie była także rozpoczęta budowa kilku nowych zakładów. DESTILA w dodatku zaszeregowała się do ogólnopaństwowej struktury spółdzielni produkcyjnych a zaraz od początku zajęła w niej istotne stanowisko.

Nowe produkty

W 1957 roku była w ramach spółdzielni rozpoczęta produkcja ogrzewania centralnego i etażowego. Zaczęto produkować kotły stalowe na paliwa stałe i rurowe kaloryfery gorącowodne.

W 1959 roku zostały do spółdzielni DESTILA przyłączone odlewnia żeliwa szarego w mieście Slavkov u Brna i prasownia w mieście Vyškov. W tym samym roku była rozpoczęta produkcja filtrów napływowych z pionową ramą z tkaniny metalowej najpierw fosforowo-bronzowej a od 1961 roku ze stali nierdzewnej.

W 1961 roku została ze spółką DESTILA połączona spółdzielnia Pekastroj a odwrotnie od niej z powodu nowego rozmieszczenia krajów oddzielił się zakład w Svitavach. Ten rok jest równocześnie kamieniem milowym, kiedy program produkcyjny spółdzielni został poszerzony o produkcję maszyn piekarniczych.

W 1964 roku spółdzielnia miała już 600 członków. W tym samym roku była także rozpoczęta produkcja kaloryferów konwektorowych a produkowane kotły zostały zmodernizowane tak, aby równocześnie z ogrzewaniem ogrzewały wodę użytkową dla gospodarstw domowych.

W 1969 roku zostały wyprodukowane pierwsze filtry napływowe z poziomymi okrągłymi sitami filtracyjnymi włącznie pomp transportowych własnej produkcji. W tym samym roku został w spółdzielni DESTILA wyprodukowany i pierwszy kocioł gazowy półautomat a od 1971 roku była na rynku i jego automatyczna wersja.

W 1972 roku była rozpoczęta produkcja pierwszych napływowych filtrów okrzemkowych z pionowo rozstawionymi walcowymi elementami filtracyjnymi (świecami). Stopniowo powstał cała typoszereg wydajności filtrów z oznaczeniem SUF. Te filtry później na cały szereg lat stają się nośnym programem produkcyjnym spółdzielni w zakresie techniki filtracyjnej. Modernizowana wersja tych filtrów z oznaczeniem FKS i szczelinowymi świecami filtracyjnymi produkowana jest od początku 90-tych lat do dziś dnia.

W 1975 roku została rozpoczęta produkcja kotłów gazowych DP z stalowym wymiennikiem własnej produkcji. Modernizowana wersja DPL produkowana jest od 1989 roku z różnymi zmianami do tej pory.

W 1993 roku zostały wyprodukowane pierwsze warzelnie dla minibrowarów. W tym samym roku była także rozpoczęta produkcja mobilnych filtrów napływowych z poziomymi sitami typoszeregu DNF i DHF.

W 1995 roku zaczęliśmy produkować zawieszane kotły gazowe DPZ a w 1998 roku także ich modernizowane wersje Tango.

W 1996 roku rozpoczęliśmy produkcję kotłów gazowych DPE z żeliwnym wymiennikiem włoskiej produkcji.

W 1998 roku dostarczyliśmy 1-szy kompletny minibrowar restauracyjny do Rosji. W tym samym roku wykonyliśmy innowację urządzeń destylarnie do owoców a oprócz zespołu z kotłem surowcowym i rektyfikacyjnym została rozpoczęta produkcja aparatów destylacyjnych z kotłem surowcowym i kolumną rektyfikacyjną.

Od 2004 roku posiadamy certyfikat jakości według ČSN ISO 9001.

    Nahoru

    Ta strona korzysta z plików cookie

    Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i monitorowanie ruchu. Dalsze korzystanie z tej strony zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie. Więcej informacji

    Ustawienia plików cookie

    Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie. Więcej informacji