Se surovinovým kotlem a rektifikační kolonou typ KPD

Se surovinovým kotlem a rektifikační kolonou typ KPD

Po zkušenostech a na základě podnětů od uživatelů přichází Destila s.r.o. s novinkou, která je svým pojetím a uspořádáním zcela ojedinělá a přináší obsluze destilačního zařízení nebývalý komfort, úspory prostoru, další snížení spotřeby vody, el. energie a další výhody od pořizovacích starostí až po vlastní destilaci. Destilační zařízení typu KPD je chráněno průmyslovým vzorem č. PVZ 2005-36193 vydaným Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze. Popsané zařízení dovoluje řešit většinu problémů, se kterými se lze při destilaci setkat, je velmi flexibilní a dovoluje celou řadu pracovních režimů, které lze v praxi využívat. Zařízení se zabudovaným katalyzátorem splňuje nejpřísnější kritéria na obsah škodlivých látek v destilátu.

Surovinový kotel

Plochá vertikální válcová nádoba, jejíž dno, válcová část nádoby a pokrývka kotle jsou měděné. K vybavení kotle patří měděné článkové míchadlo, které kopíruje tvar dna, elektromotor a převodovka se svislou hřídelí, nalévací hrdlo, výpustný kohout, nahlédací a čisticí otvor. Pro vytápění tohoto typu pálenice je nejčastěji plyn. Zařízení pro plynový otop je standardní součástí dodávky. Pod kotel dodáváme izolační desku pro ochranu podlahové dlažby.

Rektifikační kolona s deflegmátorem a katalyzátorem

Rektifikační část je 3-patrová, deflegmátor je tvořen trubkovým svazkem, katalyzátor má měděnou výplň. Pára vstupuje z vařáku do dolní části kolony, která slouží k odlučování pěny a dostává se ke spodní části rektifikační kolony a probublává vrstvou kapaliny na jednotlivých patrech. Na patrech se pára obohacuje o lihovou složku a odděluje od vody a dalších nežádoucích látek. Každé patro pracuje jako samostatný destilační stupeň. Poté pára odchází do deflegmátoru a nástavce s katalyzátorem a oplachovým zařízením. V deflegmátoru dochází ke zchlazení části lihových par. Páry zkondenzované v deflegmátoru vytváří zpětný tok (reflux). Velikostí zpětného toku (chlazením deflegmátoru) se řídí celý destilační proces. Při velkém zpětném toku dostáváme destilát o vyšší lihovitosti, při malém zpětném toku je výsledný destilát méně lihovitý. V horním nástavci kolony je umístěn katalyzátor na kterém se lihové páry zbavují karcinogenních ethylkarbamátů a kyanidů. Pro dokonalou regulaci destilačního procesu je kolona vybavena snímačem teploty lihových par, který slouží k regulaci přívodu chladicí vody do deflegmátoru prostřednictvím elektromagnetického ventilu. Tato regulace umožňuje optimalizaci spotřeby chladicí vody při ochlazování deflegmátoru a tím usnadňuje celkovou obsluhu. Současně zajišťuje stabilitu a citlivou regulaci celého procesu. K tomu přispívá i možnost velmi přesného měření teploty digitálním teploměrem. Provozní režim je řízen automaticky a nevyžaduje obsluhu.

Epruveta s kontrolním lihoměrem

Nerezová sestava epruvety se skleněnou baňkou, která chrání uvnitř plovoucí lihoměr na kontrolu lihovitosti destilátu před vtokem do lihového měřidla.

Přepouštěcí armatura

Ventil s nádobkou sloužící k oddělení úkapu a dokapů od jádra destilátu.

Kontrolní lihové měřidlo

Nerezová měřící soustava OLM4Ti - nedílná součást každé technologie pěstitelské pálenice nebo ovocného lihovaru.

Proplachovací zařízení

Mycí hlavice umístěná v horní části kolony – v nástavci s katalyzátorem, slouží k čištění (proplachu) celé kolony. Voda se rozstřikuje po celém průřezu nástavce, přes záklopky proteče dolů do vařáku, odkud se vypustí.

Nádrž na kvas

Nerezová nádoba o shodném objemu jako surovinový kotel, vyhřívaná odpadní chladící vodou, vybavena průzorem a vnitřní sprchovací hlavicí. Slouží k nasátí kvasu pomocí vývěvy a předehřátí kvasu před napouštěním do kotle.

Plynový hořák

Poloautomatický atmosférický hořák slouží k snadnému a bezpečnému ohřevu zpracovávaného kvasu. Změna výkonu se provádí přepínačem na ovládacím bloku automatiky.

Kotlina

Kotlina z nerez. materiálu tvoří hlavní nosný prvek celé aparatury a vytváří spalovací prostor pro hořák. Dokonalá vnitřní tepelná izolace brání nežádoucímu prohřátí povrchu a tím snižuje nebezpečí popálení. Kromě vytápění zemním plynem nebo propanem (případně směsí propan-butan) je možno zvolit podle možností odběratele rovněž vytápění pevnými palivy, párou nebo el. energií.

Bezpečnostní odlučovací nádrž

Tato nádoba pracuje jako odlučovač případných kapek kvasu, které by se mohly dostat až do vývěvy a negativně ovlivnit její životnost.

Odlučovač oleje

Tato nádoba je součástí systému vývěvy, slouží k zamezení úniku oleje z vývěvy.

Vývěva

Zařízení pro získání podtlaku v systému sání kvasu. Používá se rotační, mazaná olejem.

Dochlazovač

Velmi malý nerezový výměník (chladič), který má za úkol ochladit získaný destilát na požadovanou teplotu při minimální spotřebě vody.

Ovládání a rozvod vody

Rozvaděč pro ovládání chladících a oplachových vod jsou součástí zařízení včetně veškerých potřebných propojení a ventilů, v plně funkčním uspořádání. Připojení na vodovodní síť je v jednom bodě, přesto, že celý systém vody je dvouokruhový. Oplachové vody a chladící vody je tedy možno velmi snadno oddělit a pro chlazení využívat např. nepitnou vodu. Přívod chladících vod je vybaven elektronickým zařízením, které brání tvorbě a usazování vodního kamene.

Elektrovýbava

Součástí dodávky je elektrorozvaděč a veškeré ovládací, regulační, signalizační a propojovací prvky, vše propojeno do plně funkčního celku. Zařízení se pouze připojí na třífázovou zásuvku.

Nosná konstrukce

Jednoduchá a lehká konstrukce z nerezového profilu, která přímo navazuje na nerezovou kotlinu, nese veškeré prvky destilační aparatury. Tím je minimalizován nárok na prostor pro instalaci celého zařízení, obsluha má veškeré ovládací prvky soustředěny do přehledného celku a zařízení není závislé na stavební konstrukci budovy a může být umístěno v prostoru, v případě potřeby snadno přemístěno na jiné stanoviště.

Materiály a provedení jednotlivých částí

Všechny části aparatury, které přicházejí do styku s technologickým mediem, jsou z nerezové oceli dle DIN 1.4301. Vnější povrchy jsou broušeny. Varný kotel a katalyzátor jsou z mědi. Povrchy měděných pokrývek jsou leskle tepány a matově mořeny. Rozvody chladicí a oplachovací vody jsou z měděných trubek. Řemeslné zpracování celé aparatury je na velmi vysoké úrovni, což zaručuje značnou spolehlivost a životnost.

 popis jednotka KPD-150 KPD-300 KPD-600
jmenovitý objem vařáku litr 150 300 600
celkový objem litr 200 400 800
výkon plyn. hořáku kW max. 50 max. 100 max. 150
spotřeba ZP při 1,8 kPa m³/h max. 5 max. 10 max. 15
spotřeba Propan při 3,2 kPa m³/h max. 2,3 max. 3,7 max. 5,5
plynová přípojka DN 25
instalovaný příkon míchadla kVA 0,55 0,55 0,75
instalovaný příkon vývěvy kVA 4 4 4
doba vydestilování náplně hod. 2 2,5 3
předpokládané množství destilátu
50-70% obj.et. (dle kvality kvasu) litr 15 30 60
max. spotřeba chladící vody za 24 hod. 3 6 12
přívod chladicí vody inch / bar ¾“ / 2 ¾“ / 2 ¾“ / 2
rozměr aparatury (š x h x v) m 1,8 x 1,4 x 2,8 2,0 x 1,7 x 3,0 2,3 x 2,1 x 3,3
min.zastavěný prostor pro obsluhu m 3,4 x 3,0 x 3,3 3,6 x 3,3 x 3,4 3,9 x 3,7 x 3,8
spotřeba el. energie (za 8-16hod.) kWh 4.5 - 9 6 - 12 8 - 16
elektroinstalace 3-PEN; 50 Hz; 400 V TN
průměr komína mm 200 250 300
teplota spalin max. °C 305 305 315

tn_obrazek_27.jpg

tn_obrazek_26.jpg

tn_obrazek_25.jpg

tn_obrazek_24.jpg

tn_obrazek_23.jpg

tn_obrazek_22.jpg

Kontaktujte nás!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro ochranu proti spamu napište do pole číslo z obrázku:

Ciselny kod

Tisknout


Moderní technologie KPD

Vybavujete novou pálenici či inovujete stávající a přemýšlíte, jakou pěstitelskou pálenici si pořídit?

Nechte si poradit! Přečtěte si článek Rozdíly mezi PPD a KPD pěstitelskou pálenicí

Realizace pálenic

ČR, Jetřichov (okres Náchod)ČR, Jetřichov (okres Náchod)
destilační zařízení KPD 150 (ZP)
Limba, spol. s r. o.
Uvedeno do provozu: 2015


SK, Vranov nad Toplou SK, Vranov nad Toplou
destilační zařízení KPD 300 (ZP)
Dietreit, s. r. o.
Uvedeno do provozu: 2015


SK, Sebedražie (okres Prievidza)SK, Sebedražie (okres Prievidza)
destilační zařízení KPD 300 (tuhá paliva)
ACROM, s. r. o.
Uvedeno do provozu: 2015


SK, Jelšovce (okres Nitra)SK, Jelšovce
destilační zařízení KPD 150 (ZP)
Pěstitelská pálenica Jelšovce
Uvedeno do provozu: 2014


SK, Biskupice (okres Bánovce nad Bebravou)SK, Biskupice
destilační zařízení KPD 600 (ZP)
Pal-Mir, s. r. o.
Uvedeno do provozu: 2014


ČR, obec Žermanice (okres. Frýdek-Místek), Přemysl Ondračka, Pěstitelská pálenice a moštárna ŽermaniceČR, obec Žermanice
destilační zařízení KPD 300 (ZP)
Přemysl Ondračka

Uvedeno do provozu: 2014


SK, Martin – Priekopa (okres Martin)SK, Martin – Priekopa
destilační zařízení KPD 600 (PB)
Tá-Moja, s. r. o., Pestovateĺská pálenica
Uvedeno do provozu: 2014


KPD 150, 300, 600 - reference ČR, Janová u VsetínaČR, Janová u Vsetína
Typ pálenice:
KPD 150, 300, 600
Uvedeno do provozu: 2013


KPD 150 - reference ČR, Šebrov, BlanskoČR, Šebrov, Blansko
Typ pálenice:
KPD 150
Uvedeno do provozu: 2013


KPD 300 - reference ČR, Nárameč u TřebíčeČR, Nárameč u Třebíče
Typ pálenice:
KPD 300
Uvedeno do provozu: 2013


KPD 150 a KPD 300 - reference 2. ČR, Slavkov u BrnaČR, Slavkov u Brna
Typ pálenice:
KPD 300, KPD 150
Uvedeno do provozu: 2013


Zobrazit všechny reference

Historické pěstitelské pálenice

 Historická pěstitelská pálenice

Pěstitelská páleniceRozvoj ICT společnosti DESTILA

V letošním roce úspěšně dokončíme dotovaný projekt: Rozvoj ICT společnosti DESTILA, s.r.o.

Díky němu jsme podstatně zlepšili vnitřní informační procesy ve firmě a zajistili přehlednou archivaci interních dokumentů.

Rychlý kontakt

DESTILA, s.r.o.
Kaštanová 127
620 00 Brno
Tel.: +420 545 531 112
Fax: +420 545 531 819
E-mail:  


© 2017, DESTILA s. r. o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing